Prawo rzeczowe

Przyłącze wodociągowe
Prawo rzeczowe

Przyłącze wodociągowe – roszczenie o wykup.

Przyłącze wodociągowe – roszczenie o wykup. Przyłącze wodociągowe – wstęp do omówienia roszczeń o wykup. W swojej praktyce zawodowej zetknąłem się z zagadnieniem, które – jak się okazuje – nie dotyczy jednego tylko klienta naszej Kancelarii. Jest to kwestia związana

Czytaj więcej »
Sytuacja prawna właścicieli gruntów adwokaci Jastrzębie zdrój
Prawo rzeczowe

Sytuacja prawna właścicieli gruntów wobec przedsiębiorstw przesyłowych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dostarczania energii elektrycznej, energii cieplnej, wody lub gazu zmuszeni są budować i sytuować na cudzych nieruchomościach urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wymienionych mediów. Co oczywiste, prowadzi to do konfliktu interesów pomiędzy przedsiębiorstwami przesyłowymi

Czytaj więcej »