Blog

Przyłącze wodociągowe
Prawo rzeczowe

Przyłącze wodociągowe – roszczenie o wykup.

Przyłącze wodociągowe – roszczenie o wykup. Przyłącze wodociągowe – wstęp do omówienia roszczeń o wykup. W swojej praktyce zawodowej zetknąłem się z zagadnieniem, które – jak się okazuje – nie dotyczy jednego tylko klienta naszej Kancelarii. Jest to kwestia związana

Czytaj więcej »
Postępowanie cywilne

Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego

W 2019 r. ustawodawca dokonał wielu zmian w zakresie przepisów regulujących postępowanie cywilne. Jedną z owych zmian było poszerzenie zakresu kompetencji asystenta sędziego o wydawanie zarządzeń pozostających w zakresie czynności przewodniczącego, co nastąpiło wraz z dodaniem art. 472 do ustawy

Czytaj więcej »
Sytuacja prawna właścicieli gruntów adwokaci Jastrzębie zdrój
Prawo rzeczowe

Sytuacja prawna właścicieli gruntów wobec przedsiębiorstw przesyłowych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dostarczania energii elektrycznej, energii cieplnej, wody lub gazu zmuszeni są budować i sytuować na cudzych nieruchomościach urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wymienionych mediów. Co oczywiste, prowadzi to do konfliktu interesów pomiędzy przedsiębiorstwami przesyłowymi

Czytaj więcej »
skutki prawne rozwodu adwokaci Jastrzębie zdrój
Prawo rodzinne

Skutki prawne rozwodu

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód niesie za sobą wiele konsekwencji. Warto zatem, przed podjęciem tej radykalnej i być może nieodwracalnej w skutkach decyzji, poczynić wszelkie działania mające na celu ratowanie małżeństwa. Poniżej przedstawiam – w moim przekonaniu – najważniejsze konsekwencje prawne

Czytaj więcej »
Rozdzielność majątkowa ustanowiona w drodze umowy adwokaci Jastrzębie zdrój
Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa ustanowiona w drodze umowy

Małżonkowie mogą w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową (art. 47 § 1 k.r.o.). Podstawą konsekwencją zawarcia takiej umowy jest to, że przestaje istnieć majątek objęty tak zwaną wspólnością łączną, której jedną z cech jest to,

Czytaj więcej »
Przesłanki orzeczenia rozwodu adwokaci Jastrzębie zdrój
Postępowanie cywilne

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Rozwód stanowi dramatyczną decyzję życiową małżonków, która prowadzi do praktycznie definitywnego rozpadu małżeństwa i rodziny. Wskutek rozwodu cierpią nie tylko małżonkowie, lecz również – a może przede wszystkim – wspólne małoletnie dzieci. Dlatego ustawodawca ustanawiając przepisy prawne, określające kiedy rozwód

Czytaj więcej »