Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego

W 2019 r. ustawodawca dokonał wielu zmian w zakresie przepisów regulujących postępowanie cywilne. Jedną z owych zmian było poszerzenie zakresu kompetencji asystenta sędziego o wydawanie zarządzeń pozostających w zakresie czynności przewodniczącego, co nastąpiło wraz z dodaniem art. 472 do ustawy

Czytaj więcej »
Przesłanki orzeczenia rozwodu adwokaci Jastrzębie zdrój
Postępowanie cywilne

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Rozwód stanowi dramatyczną decyzję życiową małżonków, która prowadzi do praktycznie definitywnego rozpadu małżeństwa i rodziny. Wskutek rozwodu cierpią nie tylko małżonkowie, lecz również – a może przede wszystkim – wspólne małoletnie dzieci. Dlatego ustawodawca ustanawiając przepisy prawne, określające kiedy rozwód

Czytaj więcej »
Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego adwokaci Jastrzębie zdrój
Postępowanie cywilne

Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego

Na wstępie wyjaśnić należy, iż status dłużnika posiada tylko ten małżonek, który zaciągnął zobowiązanie. Jeżeli więc przykładowo zobowiązanie wynika z umowy pożyczki lub kredytu, dłużnikiem jest tylko ten z małżonków, który umowę zawarł. Wyjątek od tej zasady przewiduje jedynie art.

Czytaj więcej »